Angrerett, retur og rekalamsjon

Angrerett

Kunden har full angrerett (retur- og bytterett) i løpet av 14 dager fra kunden har mottatt varen og en tilbakebetaling vil bli gjort senest 14 dager etter at varene er mottatt hos Selskapet. Ved retur av vare som har blitt håndtert i større utstrekning enn det som var nødvendig for å få kjennskap til varens egenskaper og funksjon, kan Selskapet komme til å kreve at forbrukeren erstatter den eventuelle verdiminskningen som har oppstått på varen. Verdiminskningens omfang avgjøres av Knut Ødegaard & Co. 

Angreretten kan benyttes forutsatt at varen returneres sammen med de etiketter og originalforpakninger/skokartonger som fulgte med varen. Ved retur av solbriller må futteralet, informasjonsfolder og eventuelle papirer som beviser at produktet er ekte følge returen. Kunden får selvsagt prøve varen for å se at den passer deg. Angreretten gjelder ikke for undertøy. Angrerettskjema ligger alltid med i pakken fra oss og kunden benytter dette skjemaet ved retur og angret kjøp.

Bytte

Ved bytte er det fri returfrakt under forutsetning av at den vedlagte returfraktetiketten som lå med i pakken benyttes. Et bytte betyr at kunden velger å bytte kjøpt vare i en annen, ny vare. Eventuelt overskytende beløp betales tilbake. Dersom kunden returnerer et større antall varer enn de kunden bytter defineres det ikke som bytte, men som retur/angret kjøp, se informasjon om angret kjøp og angrerett ovenfor.

Returer

Dersom kunden har angret sitt kjøp, kan kunden returnere varer til Knut Ødegaard & Co uten kostnad i løpet av 14 dager og få pengene tilbakebetalt innen 14 dager etter mottatt retur. Kunden må benytte angrerettskjemaet som lå med i pakken samt Selskapets forhåndsbetalte returfraktetikett som ligger vedlagt i alle sendinger. Ved feilsendt vare kontakt Selskapets kunderådgivere slik at Selskapet kan rette til feilen. Kunden kan velge om kunden vil ha ny vare eller pengene tilbake i forbindelse med at varen returneres til oss.

Alle varer som sendes tilbake må være godt emballert for å unngå skader på varen. Det er kunden som kunde som har ansvaret for at pakken er emballert for å tåle normal transport tilbake til Knut Ødegaard & Co. Kunden må alltid be om kvittering for innlevert retur for å senere kunne spore returen i transportørens system ved behov. Knut Ødegaard & Co har, etter at en retur er innlevert og mottatt hos transportøren og hvis den forhåndsbetalte returfraktetiketten er benyttet, ansvaret for varen og transporten tilbake til Knut Ødegaard & Co.

Last ned ditt returskjema her

Reklamasjon

Dersom kunden reklamerer på varen på grunn av en skade eller feil på varen så, foretar Selskapet en manuell bedømming.  Selskapet kan også komme til å kreve å få plagget returnert, dersom det er behov for det. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år, men dersom varen ved vanlig bruk anses å skulle vare lengre, er reklamasjonsfristen maks 5 år. Når det gjelder varer med garanti fra leverandøren (klokker mm) gjelder produsentens garanti på aktuelt produktet.

Selskapets forpliktelse ved en reklamasjon er å rette opp feilen. Dersom reklamasjonen blir godkjent, erstatter vi skaden med et nytt produkt. Dersom Selksapet ikke har mulighet til å kunne gi deg samme vare i erstatning, har kunden rett til å heve kjøpet og få pengene betalt tilbake.

Tilbakebetaling skjer normalt i løpet av 14 arbeidsdager fra Selskapethar mottatt og godkjent en reklamasjon.  Selskapet kan kun betale tilbake via samme betalingsmåte og til samme konto som ble benyttet når kjøpet ble gjennomført.  Selskapet kanalternativt legge beløpet som et tilgodebeløp på kundekontoen.  Beløpet kan da benyttes ved et senere kjøp.

Returadresse for angrerett og reklamasjon avhenger av hvilken butikk varen har blitt sendt fra (kunden har selv ansvaret for transporten dersom det ikke benyttes en forhåndsbetalt returfraktetikett fra Knut Ødegaard & Co)